Yayın Olanakları

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Dergide 30 Aralık 2021 tarihinde “Sürdürülebilir Turizm” konulu özel sayı yayımlanacaktır.
  • Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi özel sayısında yayın için makale son gönderim tarihi 19 Kasım 2021’dir.
  • Özel sayıda yayımlanacak çalışmalar çift kör hakem sürecinden geçirilecek ve hakem değerlendirmeleri neticesinde yayın sürecine alınacaktır.
European Journal of Tourism Research
Journal of Global Hospitality and Tourism
Journal of Global Business Insights
Journal of Tourism and Gastronomy Studies
Tourism & Recreation
Turizm Akademik Dergisi
Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi
Turist Rehberliği Dergisi
Journal of Recreation and Tourism Research
Journal of Tourismology
Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi