Kongre Konuları

 • Sürdürülebilir Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi
 • Tarım ve Havza Bazlı Sürdürülebilir Turizm
 • Sürdürülebilir Turizm Yaklaşımı Kavram ve Uygulamalar
 • Sürdürülebilir Turizm Göstergeleri
 • Sürdürülebilir Turizm Planlaması
 • Sürdürülebilir Turizm İşletmeleri (Eğlence, Seyahat, Konaklama, Ulaştırma, Yiyecek-İçecek, Rekreasyon İşletmeleri)
 • Sürdürülebilir Turizm ve İletişim
 • Sürdürülebilir Destinasyon Yönetimi ve Pazarlaması
 • Yeşil Pazarlama Yaklaşımı ve Turizm
 • Sürdürülebilir Turizmde Sertifikasyon Uygulamaları
 • Sürdürülebilir Tüketim
 • Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Doğal Mirasın Korunması
 • Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Biyoçeşitliliğinin Korunması
 • Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması
 • Mutfak Kültürünün Sürdürülebilirliği ve Yöresel Yiyecekler
 • Turizmde Yenilenebilir Enerji Kullanımı
 • Sürdürülebilirlik ve Sakin Şehir (Cittaslow) Uygulaması
 • Sürdürülebilir Davranışların Yönetimi (Yeşil Liderlik, Yeşil Çalışan, Yeşil İnsan…)
 • Turizmde Çevre Dostu Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri
 • Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Toplum Temelli Turizm
 • Avrupa Birliği’nin Sürdürülebilir ve Rekabetçi Turizm Politikaları
 • Doğa ve Kültür Temelli Alternatif Turizm Çeşitleri ve Sürdürülebilirlik (Ekoturizm, Gastronomi Turizm, Etnik Turizm, Yayla Turizmi, Açık Alan Rekreasyonlar vb.)
 • Sürdürülebilirlik İle İlgili Yatırım Projeleri
 • Sürdürülebilir Ziyaretçi Yönetimi
 • Yerel Yönetimler ve Sürdürülebilirlik
 • İklim Değişimi ve Sürdürülebilirlik
 • Sürdürülebilir Turizm Farkındalığı ve Eğitimi
 • Turizm Eğitimi ve Sürdürülebilirlik
 • Diğer Kültür ve Doğa İçerikli Turizm Hareketleri
 • Ekorekreasyon
 • Spor Turizmi ve Sportif Rekreasyon
 • Sürdürülebilirlik ve Gastronomi Turizmi
 • Diğer Kültür ve Doğa İçerikli Turizm Hareketleri
 • Diğer Güncel Turizm Araştırmaları