Kongre Düzenleme Başvurusu

ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KONGRESİ TALEP SÜRECİ

  1. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresine talip olacak akademik birimlerimizin, ekte yer alan dilekçe benzeri bir yazı ve ekleri ile Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi Danışma Kurulu Başkanlığına YAZILI olarak başvurmaları gerekmektedir.
  2. Başvuru dosyası 2 nüsha olarak hazırlanır ve cari yılın Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi Yürütme Kurulu Başkanlığına yollanır.
  3. Cari yıl gerçekleştirilecek olan Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresindeki Danışma Kurulu toplantısında; kongrenin neden talep edildiği, hazırlık dosyasının içeriğini yansıtacak şekilde bir sunu eşliğinde ilgili fakülte/yüksekokul dekanı/müdürü veya yetki verdiği temsilcisi tarafından bizzat yapılır.
  4. Kongre talep başvurusu konusunda tereddüt edilen veya ilave açıklama istenen konularda, içinde bulunan yılın Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi Danışma Kurulu Başkanı ile temas edilmelidir.
  5. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi Danışma Kurulunun yapacağı değerlendirme sonunda, açık ve/veya gizli oylamaya göre, talep edilen yıla ilişkin kongrenin hangi kuruma verildiği, cari yılın Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi Kapanış Oturumunda ilan edilir. Bu ilan, tebliğ yerine geçer.
  6. Kongreyi alan kurumun hazırlıklarını yapması ve kongreyi gerçekleştirmesi için önünde 4 akademik takvim yılı bulunmaktadır. Bu nedenle, kendisinden önceki Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresine; kongre takvimi, ana tema, afiş, broşür, web sitesi gibi hazırlıklarını yaparak gelmesinde fayda vardır. Böylece o yılın Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresinde ilk duyurularını yapması ve ayrıca Yürütme Kurulu Başkanının Kapanış Oturumunda söz alarak katılımcıları davet etmesi beklenir.
  7. Kongreyi üstlenen kurumun sorumlusu veya yetkilisi, Kongrenin tüm aşamalarında, o yıl için Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi Danışma Kurulu Başkanlığına seçilen öğretim üyesi ile yakın temas ve işbirliği içinde çalışmalarını yürütmelidir. İşbirliği;  kongre şehrinin ve tesisinin belirlenmesi, bildirilerin değerlendirilmesi ve hakemlik sürecinin nezareti, kongre programının yapılması, sosyal programın oluşturulması, web sayfasının tasarımı, kongre görsellerinin hazırlanması, hazırlık toplantılarının yapılması gibi konuları kapsar. İşbirliğinin zaman boyutu ise, kongrenin planlama aşamasından yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına kadar geçen süreyi, başka bir ifadeyle, bir sonraki kongre için yeni Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi Danışma Kurulu Başkanının seçilmesi ile son bulur.
Kongre başvuru dilekçesi ve eklerini indirmek için tıklayınız.