Kongre Bildiri Kitabı

III. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresine kabul edilen genişletilmiş özet bildiriler, ISBN'li olarak e-kitap formatında yayımlanacak ve kongre web sayfasında erişime açılacaktır.