Kabul Edilen Bildiriler

III. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresine kabul edilen genişletilmiş özet bildiriler 25 Ekim 2021 tarihinde duyurulacaktır.