Davetli Konuşmacılar

Prof. Dr. Cihan Çobanoğlu
University of South Florida
Prof. Dr. Saniye Gül Güneş
Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Oğuz Türkay
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Doç. Dr. Seyyed Mostafa Rasoolimanesh
Taylor's University
Dr. Freya Higgins-Desiolles
University of South Australia
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Çalık
Gümüşhane Üniversitesi